Genderdysforie

Na de opening en een woord van welkom in het bijzonder voor mevrouw C. van der Linde en haar zoon onze sprekers deze avond kwamen de ingekomen stukken aan de orde. O.a. de Prov. Commissie Cultuur nodigt uit voor de Kerst-Inn op 14 december in de Voorhof in Westerbork, de Commissie Reizen geeft een presentatie van de geplande reizen op 17 november in het Wilhelmina Zalencentrum in Beilen en de Commissie Vrouwenstreken  heeft op 22 november een workshop “De Stijl” in de Voorhof in Westerbork. Na nog  wat mededelingen en een verslag van de Agrarische dag komen na de pauze onze oud-plaatsgenoten Mevr. Van der Linde en zoon aan het woord. Het onderwerp is: Proces tot geslachtsverandering. 

Zoon, geboren als meisje, was als kind wel happy, maar in de pubertijd was ze teruggetrokken, moeilijk en eenzaam, ze voelde zich ongelukkig. Uiteindelijk bleek er sprake van genderdysforie: een afkeer van het eigen geslacht en eigen lichaam, verschil tussen hoofd en lichaam en niet in je rol in de maatschappij passen. Volgens “Loesje” is transgender: niet omdat ik anders wil zijn maar omdat ik mezelf wil zijn. Een zeer persoonlijk verhaal van moeder en zoon over diens geslachtsverandering. Een onderwerp dat ook vragen opriep die zeer open werden beantwoord.

De voorzitter bedankte de sprekers hartelijk voor hun verhaal, wat ons een beetje meer inzicht heeft gegeven in dit onderwerp en nodigde uit voor de volgende bijeenkomst, de kerstavond op 18 december bij Eetcafé Hoving. Mevr. J. Rutgers zal ons dan vertellen over “Kerstviering met de nyckelharpa.”