Agrarische commissie afdeling Dijkerhoek

De agrarische commissie probeert het inzicht van vrouwen m.b.t. hun leefomstandigheden te bevorderen, zodat ze gestimuleerd worden tot het maken van keuzes, zodat ze nog beter in staat zijn hun eigen belangen te behartigen. (citaat van website Vrouwen van Nu Overijssel). De agrarische commissie van afd. Dijkerhoek wil de leden graag laten zien welke initiatieven op agrarisch gebied en wat daar nauw mee betrokken is, plaatsvinden.

---------------------------------------------------------------- 

 - Provinciale agrarische excursiedagen op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 april in de kop van Overijssel. (zie extra informatie)

-  Dagje de Boer op Holten op woensdag 7 augustus 2019.

 

-  Boerinnendag op donderdag 14 november 2019.

 

Komende activiteiten zijn ook te vinden op "agenda/activiteiten" op deze site.

Voor foto's van activiteiten verwijzen wij u naar het fotoalbum.