Agrarische commissie afdeling Dijkerhoek

De agrarische commissie probeert het inzicht van vrouwen m.b.t. hun leefomstandigheden te bevorderen, zodat ze gestimuleerd worden tot het maken van keuzes, zodat ze nog beter in staat zijn hun eigen belangen te behartigen. (citaat van website Vrouwen van Nu Overijssel). De agrarische commissie van afd. Dijkerhoek wil de leden graag laten zien welke initiatieven op agrarisch gebied en wat daar nauw mee betrokken is, plaatsvinden.

---------------------------------------------------------------- 

-  Bezoek aan EP te Brussel op do. 6 februari 2020

- Provinciale agrarische excursiedagen in 2020 op dinsdag 31 maart, woensdag 1 en donderdag 2 april. Deze dagen worden georganiseerd door Afd. Zwolle.

- Themadag op dinsdag 17 november 2020.

 

Komende activiteiten zijn ook te vinden op "agenda/activiteiten" op deze site.

Voor foto's van activiteiten verwijzen wij u naar het fotoalbum.

 

Extra informatie