Voorwoord voorzitter

 

Beste Vrouwen van Nu.

Elk jaar wordt er door het bestuur van Vrouwen van Nu een jaarprogrammaboekje gemaakt met allerlei informatie over onze vereniging en de activiteiten die gepland staan voor het komende seizoen.
In dit boekje staat ook een voorwoord van de voorzitter en inmiddels heb ik er al een aantal mogen schrijven.
Maar nog niet eerder bevonden we ons in een situatie waarin zoveel zaken onduidelijk zijn.
Met name op het gebied waarop Vrouwen van Nu actief is: het organiseren van bijeenkomsten, uitstapjes, workshops etc.
Toch hebben we besloten om een aantal activiteiten, zoals de afdelingsavonden, wel te plannen en dan in onze nieuwsbrieven aan te geven of het door kan gaan.
We zijn voor een groot deel afhankelijk van de mogelijkheden bij de Pol en soms blijken er hele creatieve oplossingen te zijn.
In ons zomerbericht (juni) gaven we al aan dat de nieuwsbrieven en de website de informatie verstrekken over de actuele stand van zaken betreffende de activiteiten.
Dus het eens te meer zaak om deze goed in de gaten te houden.
Persoonlijk wil ik optimistisch blijven, zoeken naar oplossingen en mogelijkheden en je niet laten leiden door beperkingen.
Daarom hoop ik dat er ook het komende seizoen momenten zijn waarop we elkaar kunnen ontmoeten.
Want als één ding duidelijk is geworden in deze coronatijd is wel dat het contact hebben met mensen van essentieel belang is voor ons welbevinden.
Dus heel graag: TOT ZIENS !

Gerry Bokhove
voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 22 juni jl. hebben we het eerste lustrum van Cultuurcentrum Herberg de Pol gevierd met een fantastisch feest vóór Diepenheimers, dóór Diepenheimers. Al weer 5 jaar maken wij Vrouwen van Nu gebruik van dit prachtige gebouw. In het begin was het nog even wennen maar allengs gingen we de locatie met al zijn faciliteiten steeds meer waarderen. En laten we eerlijk zijn, waar in de buurt vind je een nog mooiere en betaalbare locatie? Daar mogen we best trots op zijn.

En mede dankzij deze locatie is het voor ons, als bestuur, ook makkelijker om gasten uit te nodigen voor onze afdelingsavonden en workshops.
Als jullie kijken naar het programma van komend seizoen dan kun je stellen dat we erin geslaagd zijn om weer een gevarieerd aanbod te presenteren.

Zoals elk jaar hebben we nog niet alles vastgelegd want soms komt er een spontaan idee of een interessante aanbieding waar we graag nog ruimte voor overlaten. Vandaar dat het programmaboekje een leidraad is voor reeds vaststaande activiteiten. In de maandelijkse nieuwsbrief komen alle actuele zaken aan bod met vaak gegevens over tijden, locaties, kosten etc. Dus is het zaak om ook de nieuwsbrief goed te lezen.
Daarnaast vinden jullie op onze site ook alle gegevens voor het hele seizoen. De agenda wordt altijd bijgehouden en alle nieuwsbrieven worden eveneens gepubliceerd.

Om het leven wat aangenamer te maken, is het fijn om iets te hebben waar je naar uit kunt kijken. Door je simpelweg te verheugen op iets dat nog staat te gebeuren ga je er automatisch van uit dat er iets goeds voor je klaar ligt. Ik hoop dat jullie in onze programmering iets van dien aard hebben gezien.
Waar ik persoonlijk naar uitkijk is, om jullie allemaal te mogen begroeten bij een van onze activiteiten.

Heel graag tot ziens!

Gerry Bokhove
voorzitter