nieuwsbrief

Beste dames,

Gezien de huidige ontwikkelingen betreffende het coronavirus en de daaruit voortvloeiende
landelijke maatregelen zien we ons genoodzaakt om ook de activiteiten van Vrouwen van Nu
voorlopig stil te leggen.
Het is teleurstellend maar helaas noodzakelijk.
Ook in Diepenheim is het aantal besmettingen te hoog en wij willen onder geen beding jullie
gezondheid in gevaar brengen.
Bijna alle activiteiten worden opgeschoven naar een later tijdstip, geen afdelingsavond, geen
filmavond en geen creatieve technieken.
In onze nieuwsbrieven blijven we aangeven óf en wánneer er activiteiten mogelijk zijn die voor
iedereen toegankelijk zijn.
Deelnemers aan yoga, aquarelleren, leeskringen, volksdansen, tuinclub en workshops worden
persoonlijk op de hoogte gesteld of een activiteit wel of niet door kan gaan.
Rest mij niets anders dan hopen dat iedereen gezond blijft, let op jezelf maar ook op de ander en
zodra het weer kan, hoop ik jullie te ontmoeten,
met vriendelijke groet,
Gerry Bokhove

Bericht vanuit de provincie:
Agrarische themadag is verplaatst naar 16 november 2021!