nieuwsbrief

Diepenheim september 2020

Beste leden,
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor onze afdelingsavond van dinsdag 1 september a.s. in Cultuurcentrum Herberg de Pol.
Entree leden: € 3. -
Aanvang: 20.00 uur.

Indien de regels en maatregelen rondom het coronavirus blijven zoals ze op het moment van dit schrijven zijn, kunnen we onder bepaalde voorwaarden gewoon onze afdelingsavond organiseren.
Om de avond te kunnen bezoeken is het belangrijk dat jullie geen klachten hebben zoals hoesten, niezen, keelpijn enz.
In de Feestzaal van Cultuurcentrum Herberg de Pol gaan we tafels en stoelen plaatsen zodat de 1,5 m. afstand van elkaar gewaarborgd wordt.
De volledige catering vindt eveneens plaats in de Feestzaal zodat er niet onnodig gelopen moet worden waardoor we contacten zoveel mogelijk vermijden.
Belangrijk is ook om te vermelden dat het ventilatiesysteem in de Pol voldoet aan alle eisen die ervoor zorgen dat er voldoende frisse lucht aanwezig is.
Voor een goed overzicht van het te verwachten aantal dames vragen we jullie om je aan te melden voor deze afdelingsavond.
Door gebruik van tafels en stoelen kunnen we 70 dames herbergen.
Aanmelden kan van 24 aug tot en met 30 aug. 2020 bij Herma Bruinink.
Telefonisch: 0547- 214169 (s.v.p. geen voicemail inspreken)
of per e-mail: vrouwenvannu.diepenheim@gmail.com

Onderwerp van onze afdelingsavond is de nieuwe donorwet.
Te gast is mevrouw Venne van Remedica, organisatie voor Communicatie & Educatie in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Vanaf 1 juli 2020 geldt in Nederland de nieuwe donorwet en iedereen van 18 jaar of ouder komt in het Donorregister te staan. 
Daar kun je zelf invullen of je na je overlijden orgaandonor wilt worden.
Vul je niets in, dan kom er ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij je naam te staan.
Hoe werkt het precies met orgaan- en weefseldonatie?
En wat betekenthersendood.
En hoe kun je je keuzedoorgeven in het Donorregister?
Maar hoe beslis je of je donor wilt zijn?
Het doel van de bijeenkomst is om iedereen duidelijke, objectieve informatie te geven, zodat je zelf tot een onderbouwde keuze kunt komen of je donor wilt zijn of juist niet!
Er is tijdens de bijeenkomst ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wandel en fietscommissie:
Verschillende commissies, zoals de wandel en fietscom. hebben zich al gebogen over volgend jaar en hebben vast data geprikt, waarop e.e.a. georganiseerd zal worden.
Maar zolang de 1,5 meter in acht genomen moet worden, kan het wandelen en of fietsen nog niet doorgaan.

Creatieve commissie
De creatieve commissie heeft ondanks de Corona of misschien wel dankzij de Corona, een leuk idee om wat te gaan maken voor de winter/ kerst.
N.l. een z.g.n. winter/ kerstkrans.
Kijk voor de data in het programma boekje.
Meer info komt in de volgende nieuwsbrief.

Culturele commisie:
Om vast te noteren. De Culturele commissie heeft voor 28 okt. een filmavond gepland.
Aanvullende informatie volgt in de nieuwsbrief van oktober.
 

Commissie vergadering:
Het is alweer bijna 5 maanden gelden, dat op 12 maart de commissievergadering heeft plaats gevonden.
Leden van de diverse commissies kwamen naar De Pol, om het afgelopen verenigingsjaar met elkaar te evalueren.
Ervaringen werden uitgewisseld, zodat iedereen haar voordeel er mee kan doen.
De commissies zijn belangrijk voor VvN, zij nemen het bestuur veel werk uit handen en zijn betrokken bij het wel en wee van de vereniging.
Onder het genot van een glaasje werd er nog even genoeglijk nagepraat.