samenvatting programma 2017

Vrouwen van Nu heeft in 2017 als thema: De Kracht van Samen

Vrouwen van Nu Afdeling De Wijk bestaat dit jaar 85 jaar!

PROGRAMMA 2017 samengevat:

Woensdag 18 januari: De heer Germ Martini van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij

Woensdag 15  februari: 85-jarig bestaan met zang en cabaret: De Olde Deerns

Woensdag 15 maart: Ursula Muller vertelt over wandelen in Noord-Amerika 

Woensdag 19 april: De heer Jouk Huisman vertelt over de Amish

Zomervakantie: mei -  juni -  juli- augustus 

Woensdag 20 september: De heer A. Andriessen geeft een lezing over Zuid-Afrika 

Woensdag 18 oktober: De heer Gerrie van der Veen over woonwagenbewoners

Woensdag 15 november: De heer Roland van der Zwaag (van RTV Drenthe) vertelt over het weer

Dinsdag 19 december: Kerstavond 

Woensdag 17 januari 2018: Jaarvergadering

Informatie van de afdeling vindt u nu nog op e-mail:  vrvndewijk@gmail.com

Programma overzichten en verslagen van afdelingsavonden en evenementen worden doorgegeven aan de correspondent: Ben Spin, e-mail: bspin@hetnet.nl. en staan op de website: www.dewijkinfo.nlen www.weblogdewolden.nl Zie ook http://www.dewijk.info/category/vrouwen-van-nu/

De afdeling De Wijk telt ongeveer 125 leden en bestaat sinds 1932. Veel leden zijn actief binnen 1 of meerdere interesse groepen: –wandel groep –agrarische commissie –literatuur groep –handwerk groep  –fiets- en reis commissie –kaart club –culturele commissie ▪ tuin commissie.

Zes keer per jaar krijgt ieder lid het landelijk ledenblad “Vrouwen van Nu” in de bus en 9 keer per jaar ontvangt u de plaatselijke “Nieuwsbrief”.

WEBSITE: www.vrouwenvannu.nl

Afdeling De Wijk heeft een kaartclub, een literatuurgroep, neemt deel aan wandelen in de provincie, de tuingroep voor tuinen bezichtigen, planten uitwisselen, bloemschikken enz.

 

Verder nog de agrarische commissie en culturele commissie, ziekencommissie, commissie lief en leed, kascommissie, kerstgroep 2017, fiets/reiscommissie en een Handwerkgroep.