programma 2016 samengevat

Vrouwen van Nu afd. De Wijk, secretariaat: e-mail vrvndewijk@gmail.com  WEBSITE: www.vrouwenvannu.nl

PROGRAMMA OVERZICHT 2016

Er wordt maandelijks een afdelingsavond georganiseerd en één of twee extra thema middagen per seizoen. Dit overzicht is alleen een weergave van de afdelingsavonden:

Woensdag 20 januari      Hilco Hof, die films gemaakt heeft over het Zwarte Gat, in zomer en winter impressie en de natuur in zijn eigen tuin, waarin oa de ransuil zijn nest heeft waarin 3 jongen zijn geboren. Ook zijn vogels, vlinders, slakken en insecten op bloeiende bloemen in beeld gebracht. Na de pauze wordt een film gedraaid over het Reestdal van de bron bij Lutten tot het eind in het Meppelerdiep. De vroegere bewoners langs de rivier in de diverse gehuchtjes zijn mooi in beeld en verhaal gebracht. Woensdag 17 februari    Cabaret de Buurvrouwen uit Raalte

Woensdag 16 maart        Roelie Woudwijk Graveren en beeldhouwen

Woensdag 20 april          mevrouw Verhoeven Van wieg tot graf  

Vrijdag 27 mei 2016              85 jaar bestaan Vrouwen van Nu Drenthe

zomervakantie                        mei -  juni - juli-  augustus Woensdag 21 september                              Burgemeester R. de Groot komt vertellen over zijn werk

Woensdag 19 oktober    Eendagsbestuur 

Woensdag 16 november  mevrouw Zorgdrager komt vertellen over de Rendiertrek in Lapland

Dinsdag 13 december     Kerstavond 

Woensdag 18 januari 2017Jaarvergadering en Carel Hilderink "Militairen in oorlogsgebied"

Programma overzichten en verslagen van afdelingsavonden en evenementen worden doorgegeven aan de correspondent: Ben Spin, e-mail: bspin@hetnet.nlen staan op de website: www.dewijkinfo.nlen www.weblogdewolden.nl

Zie ook http://www.dewijk.info/category/vrouwen-van-nu/

De afdeling De Wijk telt meerdere interesse groepen:

–agrarische commissie –culturele commissie –fiets- en reis commissie –handwerk groep –kaart club –literatuur groep ▪ tuin commissie  –wandel groep.

Naast het bestuur zijn de taken verdeeld over een aantal ondersteunende commissies:

Contactdames–commissie lief en leed –ziekencommissie –koffieschenken –kerstgroep 2016 –postcommissie –kopiëren.