Samen uit eten

Samen uit eten.

Het samen uit eten gaan is en blijft een succes.

 

Corry ter Laak, tel. 030 -229 05 82 en

Jetty Schollaert, tel. 030 - 228 15 31

nemen de organisatie hiervan op zich.