Contributie en lidmaatschap

LET OP: Gelijk met het blad Vrouwen van Nu, in december, ontvangt u de ledenpas voor 2020.

GOOI DIT NIET WEG!!!!

 

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en dient bij beëindiging vóór 15 oktober schriftelijk te worden opgezegd bij het secretariaat van de afdeling

Voor het jaar 2020 bedraagt de contributie € 53,50.  Dit is inclusief de afdracht voor de provinciale en landelijke kas en het ledenblad 'Vrouwen van Nu'.

De contributie wordt geïnd door het Landelijk Bureau.  De factuur komt in december.

 

De ledenpas wordt elk jaar meegestuurd met "Vrouwen van Nu" van december.

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in de OverdeVechtzaal van het H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt, in de regel op de laatste maandag van de maand. Tel. 030 220 39 54.

Internet: www.hfwitte.nl

Landelijk is er een e-mailnieuwsbrief voor alle leden.

Deze nieuwsbrief, die maandelijks verschijnt houdt u op de hoogte van het laatste nieuws van Vrouwen van Nu. U kunt zich (gratis) aanmelden via www.vrouwenvannu.nl/landelijk/nieuwsbrief.