SAMENSTELLING VAN BESTUUR EN ORGANISATIE

Op de foto van links naar rechts:
Hilly, Annie, Hennie, Annie en Anna

Samenstelling van het bestuur: 

Voorzitter / PR: Hilly de Lange 
Secretaris/Contactpersoon: Anna Winters, 
telefoon: 06-45088755 
Penningmeester: Hennie Schans 
Fotograaf: Hennie Schans 
Vice-Voorz.: 
Notulist / 2e secretaris: 
Programmaboekje maken: 
Bestuurslid: Annie Bouwers 
Bestuurslid: Annie Scholten 

*******************************************

Het mailadres van de afdeling is: vvnudalen@gmail.com

*******************************************

Het bestuur wordt bijgestaan door:

Contactdames
- zie voor de namenlijst achter de code /voor leden/

Ledenadministratie
Marry Striper
Vaste Commissie
- Lief en Leed
 
Wisselende Commissies
- Fietscommissie
- Kerstcommissie
 
Vertegenwoordigers naar Provinciale Commissies
- Agrarische Commissie - Roely Jager
- Vrouwenstreken - Aly Klaren
 
Webmasters

naar boven