NIEUWSBERICHTEN UIT DE AFDELING

Allemaal een fijne zomer toegewenst!

******************************************

De foto's in de fotoalbums staan nu in OneDrive.

Als u in een fotoalbum op de eerste foto klikt en daarna op Diavoorstelling afspelen, linksboven in de keuzebalk, dan ziet u de foto's op het volledige beeldscherm voorbij komen. Als alle foto's voorbij zijn kunt u afsluiten door te klikken op het tweede kruisje helemaal bovenin de keuzebalk naast Overzicht Dalen Vrouwen.

******************************************

Foto's Thema-avond / excursie dinsdag 14 mei 2019 toegevoegd aan Fotoalbum Aspergeboerderij Sandur/ Modeshow 2018, e.a. excursies in 2018.

*******************************************

Met ingang van 1 januari 2019 heet Vrouwen van Nu statutair niet meer NBvP, Vrouwen van Nu, maar alleen nog Vrouwen van Nu. Het Meerjarenbeleidsplan voor 2019-2022 heet Alles wat je aandacht geeft, groeit! De missie: Vrouwenkracht voor een betere wereld.Thema's Vrouwen van Nu de komende jaren: benutten talenten van vrouwen, stad&platteland, generatieleren, duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Voor het Meerjarenplan en de statuten zie de Landelijke website achter de code /voor leden/. Bij het blokje verslagen/overige stukken en het blokje statuten.

Mededelingen:

Wilt u als u gaat verhuizen - ook binnen Dalen - adres en postcode doorgeven aan de secretaris? Graag ook een wijziging van uw e-mailadres of bankrekeningnummer doorgeven. Bij voorbaat dank!

******************************************

Achter de code bij /voor leden/ kunt u de laatste verslagen, de contactdames, Wist u dat?/Handig om te weten, contributie, kascommissie en jaarverslagen vinden.

******************************************

U kunt weer doppen meenemen voor de actie Hulphond. S.v.p. alleen plastic doppen!!!

Bierdoppen e/o metalen deksels horen in uw eigen plastic afvalcontainer. 

*******************************************

Wilt u op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes van Vrouwen van Nu? En meedoen met leuke stuur-in-en-win-acties? Dan kunt u zich abonneren op de gratis nieuwsbrief per e-mail. Aanmelden en lezen kan door te klikken op het woord nieuwsbrief linksonder op deze pagina.

******************************************

De ledenpas 2019 vindt u in de brief bij het decembernummer 2018 van Vrouwen van Nu. Ledenvoordeel vindt u op de landelijke website achter de code bij /voor leden/. Bij het blokje ledenvoordeel.

*******************************************

naar boven