NIEUWSBERICHTEN UIT DE AFDELING

Vrouwen die naar de VvNu beurs op 10 oktober willen gaan, kunnen zich opgeven bij Hennie Schans. Zij regelt dan met het prov. bestuur dat we met de bus kunnen gaan. Graag voor 15 september bij Hennie Schans  opgeven.

Vrouwen die op 2 oktober als mannequin willen lopen op de modeshow van de firma Kamst, kunnen zich opgeven bij Hilly de Lange.

VvNu Dalen heeft zich ook dit jaar weer opgegeven voor de Rabobank ClubSupport actie. Degene die lid is van de Rabobank kan vanaf 27 september tot en met 11 oktober op onze vereniging stemmen. 

******************************************

Mocht u zin hebben om de route van de fietsdag van 3 september (nog een keer) te fietsen dan kunt u deze vinden bij COMMISSIES/INTERESSEGROEPEN onder blokje FIETSCOMMISSIE. De route staat in PDF formaat en kunt u zelf uitprinten.

******************************************

De foto's in de fotoalbums staan nu in OneDrive.

Als u in een fotoalbum op de eerste foto klikt en daarna op Diavoorstelling afspelen, linksboven in de keuzebalk, dan ziet u de foto's op het volledige beeldscherm voorbij komen. Als alle foto's voorbij zijn kunt u afsluiten door te klikken op het tweede kruisje helemaal bovenin de keuzebalk naast Overzicht Dalen Vrouwen.

******************************************

Met ingang van 1 januari 2019 heet Vrouwen van Nu statutair niet meer NBvP, Vrouwen van Nu, maar alleen nog Vrouwen van Nu. Het Meerjarenbeleidsplan voor 2019-2022 heet Alles wat je aandacht geeft, groeit! De missie: Vrouwenkracht voor een betere wereld.Thema's Vrouwen van Nu de komende jaren: benutten talenten van vrouwen, stad&platteland, generatieleren, duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Voor het Meerjarenplan en de statuten zie de Landelijke website achter de code /voor leden/. Bij het blokje verslagen/overige stukken en het blokje statuten.

Mededelingen:

Wilt u als u gaat verhuizen - ook binnen Dalen - adres en postcode doorgeven aan de secretaris? Graag ook een wijziging van uw e-mailadres of bankrekeningnummer doorgeven. Bij voorbaat dank!

******************************************

Achter de code bij /voor leden/ kunt u de laatste verslagen, de contactdames, Wist u dat?/Handig om te weten, contributie, kascommissie en jaarverslagen vinden.

******************************************

U kunt weer doppen meenemen voor de actie Hulphond. S.v.p. alleen plastic doppen!!!

Bierdoppen e/o metalen deksels horen in uw eigen plastic afvalcontainer. 

*******************************************

Wilt u op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes van Vrouwen van Nu? En meedoen met leuke stuur-in-en-win-acties? Dan kunt u zich abonneren op de gratis nieuwsbrief per e-mail. Aanmelden en lezen kan door te klikken op het woord nieuwsbrief linksonder op deze pagina.

******************************************

De ledenpas 2019 vindt u in de brief bij het decembernummer 2018 van Vrouwen van Nu. Ledenvoordeel vindt u op de landelijke website achter de code bij /voor leden/. Bij het blokje ledenvoordeel.

*******************************************

naar boven