AFD. DALEN ONDERSTEUNT DE VOLGENDE PROJECTEN:

(1) SOS-KINDERDORPEN

(2) CYSTIC FIBROSIS

(3) OPLEIDING BLINDENGELEIDE- EN                HULPHONDEN

*******************************************

(1) SOS-KINDERDORPEN

De afdeling steunt een SOS-kinderdorp in Nepal. Maandelijks wordt er geld overgemaakt voor het project in Pokhara. Jaarlijks ontvangt de penningmeester een verslag van de resultaten. Het dorp steunt niet alleen de kinderen maar ook de bevolking in de nabijgelegen dorpen met projecten, scholing en sport.

De bijdrage voor SOS-Kinderdorpen wordt samen met de contributie automatisch geïnd.

*******************************************

Situtatie SOS Kinderdorpen in Nepal na de aardbeving in april 2015:

SOS Kinderdorpen is al meer dan 40 jaar werkzaam in Nepal en heeft daar 10 kinderdorpen.   

Alle SOS kinderen, moeders en medewerkers zijn gelukkig ongedeerd na de beving en de kinderdorpen staan nog overeind.

Direct na de aardbeving zijn de lokale collega's van SOS Kinderdorpen gestart met het helpen van kinderen en families.

SOS Kinderdorpen in 2016:

Een van onze leden ontmoette in haar vakantie iemand die in ons SOS Kinderdorp Pokahara in Nepal geweest was. Het ging ze daar goed. Van de aardbeving dit voorjaar hadden ze niet veel last gehad.

*******************************************
 

(2) CYSTIC FIBROSIS

De Nederlandse Stichting Cystic Fibrosis maakt zich sterk voor mensen met de ziekte CF. Ze behartigen de belangen van mensen met CF en hun omgeving. Ze maken o.a. digitaal lotgenotencontact mogelijk.

De familie v. d. Meulen uit Sneek zamelt al meer dan 23 jaar allerlei goederen in voor de NSCF, zoals postzegels, oude zwart-wit ansichtkaarten, pennen met opschrift, oude munten, speldjes van vroeger en DE-waardepunten. Van laatstgenoemde worden
kinderserviezen gekocht. Deze worden samen met de andere goederen op de markt verkocht.

De opbrengst wordt besteed aan:
* Laptops voor kinderen, die in het ziekenhuis liggen
* Dagjes uit met een begeleider

Iedere afdelingsavond kunnen voor dit doel goederen worden ingeleverd.

*******************************************

(3) ONDERSTEUNING OPLEIDING BLINDENGELEIDE- EN HULPHONDEN
 
Plastic Doppen verzamelen.

N.a.v. de afdelingsavond van het Eendagsbestuur, met Harry Lubbers en zijn blindengeleidehond, kwam het onderwerp plastic doppen verzamelen aan de orde. Daar springen wij als afdeling ook op in.

Vanaf nov. 2015 kunt u op de afdelingsavonden schone plastic doppen van zuivel en frisdrankpakken en -flessen inleveren. Roely Jager zorgt dat ze verder op de goede bestemming komen.  De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de opleiding van blindengeleide- en hulphonden. Er zijn meer inzamelpunten voor doppen maar het is allemaal voor hetzelfde doel, er is dus geen sprake van concurrentie. 

Naar boven