Verhalen en gedichten in Drents

Verhalen en gedichten in het Drents met Hennie Stokker-Stadman. Hennie sprek en schref altied in het Drents. We heurden verhalen en gedichten over Geboorte, Heidebraand, Winkelen in uutverkoop, Fietsen in donker deur t bos, Hemmeltied, en nog veel meer. Veul verhalen gingen over heurzelf en heur familie. Het was mooi om te heuren en we waren goed stil om alles met te kriegen.
Tot slot las Hennie een gedicht over onze afdeling Buunerveen veur, die ze zölf maokt had. Dit kuj eem wieder in dizze kraant lezen.