jaarvergadering 8 februari 2022

8 februari 2022 algemene ledenvergadering.

Suze heet een ieder hartelijk welkom, deze keer aanvang 19.30 uur, dit vanwege de nog geldende Corona maatregelen.

Mededelingen; Uitnodiging op 11 mei in Drouwen een avond met Schotse dansen.

Uitnodiging; Agrarische commissie; agrarische dagen worden gehouden in september/oktober, opgeven begin juni 2022.

Kascommissie; Verleend decharge voor het financieel overzicht.

Bestuursverkiezing; Alles blijft hetzelfde, met een ieders instemming.

Bij de rondvraag is aangegeven dat er uitgekeken wordt naar het jaarlijkse reisje.

Na de pauze vertelt Carry Seidel over brandpreventie. Er werd door Carry op een boeiende manier, ondersteunt met dia's en filmpjes, voorlichting gegeven, daarbij gaf ze hele goede tips!                                                          

Rookmelder verplicht per 1 juli 2022.

Zie ook: brandveiligheidthuis.nl

Het was een zeer leerzame en gezellige avond.