Welkom op de afdelingssite van de Vrouwen van Nu Brouwershaven

Wij zijn een ontmoetingsplek voor vrouwen van alle leeftijden en gezindten, uit de stad, uit het dorp of van het platteland.

   Wilt u ook:

* vrouwen leren kennen en vriendschappen sluiten

* interesse delen met andere vrouwen

* meer weten over actuele maatschappelijke onderwerpen 

Ons verenigingsseizoen loopt van september t/m juni. Begin september wordt de agenda weer aangevuld met allerlei nieuwe activiteiten.

Heeft u zelf een leuk idee voor een cursus, lezing of uitstapje? Wilt u zelf iets organiseren of bijdragen aan onze vereniging? Laat het horen!

neem contact op met onze PR-vrouw Pia Krijger of  voorzitter Renée van der Hulle                                       email: vvnbrouw@gmail.com                   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook (op vertoon van de ledenpas) deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u vier maal per jaar het ledenblad.