Welkom
Vrouwen van Nu Boxmeer
Jaarprogramma
Jaarprogramma 2019
Prinses Beatrix
Onze beschermvrouw
Wandelen
Iedere donderdagmorgen
Terrasmiddag
Donderdag 20 juni
Vakantie
Juli en augustus
Spellenavond
Maandag 2 september
Ronny Derks
Dinsdag 17 september
Tapuithuis
Dinsdag 8 oktober
Geert Remmen
Woensdag 23 oktober
Vrouwenbeurs
Donderdag 10 oktober