Oplossing puzzel september

Puzzeltje, zoek de verborgen sporten:
 De administrateur had massa’s printwerk.
 Dan is het hek van de dam; men kan doen wat hij wil.
 Ze schrokken en riepen alsmaar ‘oei’ en ‘ah’.
 De man uit Dakar at een zak friet.
 De meeste sporten vindt zij te soft; ballet is haar ding.
 Die retro deodorant rook vreemd.
 Het dier wilde geen stro delen.

Oplossing puzzel:

Massasprint, Dammen, Roeien, Karate, Softbal, Rodeo, Rodelen.