Het bestuur van de afdeling Borsele

De afdeling heeft een eigen e-mailadres: vrouwenvannu.afd.borsele@gmail.com

Voorzitter:
Vacant

Secretaris
Trinet Olivier                            0113-853806

Penningmeester
en webmaster

Marja Korstanje

2e secretaris
Saar Melio-Poelman               

Lid/notuliste
Willy Otte-Wisselink               

Lid
Herma Kok

Lid
Maud Eveleens

Lid
Corrie Blok