Het bestuur van de afdeling Borsele

De afdeling heeft een eigen e-mailadres: vrouwenvannu.afd.borsele@gmail.com

Voorzitter:
Vacant

Secretaris
Trinet Olivier-de Jonge                            0113-853806

2e secretaris
Saar Melio-Poelman
              
Penningmeester
Riet Heijnsdijk-Bek

Lid/notuliste
Willy Otte-Wisselink               

Lid
Herma Kok-van Liere

Lid
Maud Eveleens-Jongkind

Lid
Ineke van 't Zelfden