De museumcommissie

Museumcommissie
Naar aanleiding van de enquête najaar 2017 is er een nieuwe commissie ingesteld: de Museumcommissie. Tweemaal per jaar willen zij een bezoek aan een museum organiseren.