jaarprogramma 2018

Jaarprogramma 2018

 Wo.10 jan. Mevrouw Simone Post cardioloog, verbonden aan het ZGT met een lezing  over hartklachten bij vrouwen.

 Do. 15 febr. Jaarvergadering met aansluitend een lezing met prachtige beelden van hun half jaarlijkse reis  op de tandem door Europa, door Wim Zaalberg en Els van den Berg.

 Do. 1 maart  70-jarig jubileum voor de leden.

 Vr. 2  maart Wereldgebedsdag (een viering uit Suriname) in het klooster van de Carmelitessen te Zenderen i.s.m. de dames van de KPV.

 Do. 22 maart Paasmiddag met de heer Rob Welten over zijn werk als burgemeester van de gemeente Borne, aansluitend de gebruikelijke paastafel.

 Do. 19 april  De heer Ben Nijhuis met een vertelling over de Holocaust en de tweede wereldoorlog.

 juni, juli, aug.Thee momenten bij iemand thuis. 

 Do. 20 sept. Bloemenkeuring; daarna Mevrouw Jannetje Rieff met een voordracht op humoristische wijze over het:leven op Schokland vroeger.

  ..    okt. Gezamenlijke avond, georganiseerd door de dames van de KPV Zenderen.

Do. 15 nov. Mevrouw Els Bos met een vrolijke voordracht over Mijn schoonmoeder.

 Do. 20 dec. Kerstmiddag, het duo” Een en Ander”, verzorgt de middag met o.a. zang en een kerstverhaal.