fietsen en reisje

Eenmaal per maand , de eerste donderdag,gaan wij in de regio fietsen. Hieraan kan een ieder deelnemen.
Wij vertrekken 'smiddags om 13.00 uur vanaf het 'Hunzehuys'.

Bij slecht weer gaan we een week later, dit geldt alleen voor de middagen.
Contactpersonen zijn:
Wil Kolhek          tel: 850541
Grietje Alberts    tel: 235590
Hillie Heerkes    tel: 234222

Schema voor de fietsmiddagen zijn:
donderdagmiddag  3 maart is onze eerste fietsmiddag!
De andere data volgen nog. 

Op ???? gaan we een hele dag fietsen en vertrekken dan om 9.30 uur vanaf 'Het Hunzehuys'

Voor het jaarlijkse uitstapje en etentje is nog geen datum gepland, dit volgt nog in de nieuwsbrief.