Bestuur afd.Borger

Het bestuur van de afdeling Borger bestaat uit :

          Marian Velzel secretaris
          Lucie Jalving voorzitter
          Ina Kruize penningmeester
          Trieneke Prins
          Ria Bults (niet op foto)

           e-mailadres: jvelzel@home.nl