Anker

 Apotheek de Vriendschap Borger.

Op woensdag 2 maart hadden we onze jaarvergadering
Het was fijn om elkaar weer te zien.
Er stond veel op de agenda:
Zo kunnen we op 20 mei met de bus naar de Floriade.
Op 22 maart een Paaskaart maken in Hunebedcity.
Op 14 april organiseert de wandelgroep een Provinciale wandeldag.
Op 13 juli agrarische dag.
Ook was er een jubilaris Rika Bloeming, die 55 jaar lid is, helaas kon zij door ziekte niet aanwezig zijn
Rika van harte gefeliciteerd!!
De huldiging doen we later.
Er was een bestuurswisseling Gerda Naayer stopt en Ria Bults neemt het over.
Ook dit kon door afwezigheid niet doorgaan.
De alleenstaanden hebben ook uitjes, die staan in de Proviniale agenda van de Vrouwen van Nu.
Na de jaarvergadering kwam de heer Tony van der Berg van Apotheek 'De Vriendschap'uit Borger ons vertellen hoe het reilt en zeilt in de apotheek!
De 'Vriendschap'heeft drie apotheken, in Emmen, Ter Apel en Borger.
Apotheek 'de Vriendschap' was de eerste apotheek in Drenthe in 1935.
In de laatste jaren is er veel veranderd in de bedrijfsvoering in de apotheek.
Het was een leerzame leuke avond.