8 maart 2020

          GESLAAGD JUBILEUMFEEST

   85 JAAR VROUWEN VAN NU BORGER

    Afd. Borger opgericht 5 februari 1935 

Woensdag 5 februari 2020 vierde de afdeling Vrouwen van Nu Borger hun 85-jarig jubileum in Het Anker met een feestelijke bijeenkomst.

De voorzitter Trijn Slomp ging terug in de geschiedenis over 85 jaar Vrouwen van Nu zowel landelijk als in Borger

De doelstelling ten tijde van de oprichting was: de bevordering van de belangen in de ruimste zin, van boerinnen en andere plattelandsvrouwen.

Tijdens de bezetting verdween de bond uit beeld, maar na de bevrijding kwam het verenigingsleven weer snel op gang.

In de jaren 1945-1970 werd hard gewerkt aan de wederopbouw en de vrouwen gingen mee in de tijd.

In de jaren 1975 tot 2000 vond een verschuiving van de activiteiten plaats.

De aandacht was gericht op de vorming en ontplooiing van de vrouw, op haar wensen, mogelijkheden en keuzes.

Ook werd de doelstelling opnieuw geformuleerd.

Vanaf 2001 tot heden is er veel nagedacht en gesproken over de toekomst van de vereniging. In 2012 werd de naam veranderd in Vrouwen van Nu.

Vrouwen van Nu manifesteren zich lokaal, provinciaal en landelijk en leveren een actieve bijdrage aan vrouwenrechten wereldwijd.

Als Vrouwen van Nu Borger deden we actief mee aan de Oostermoerfeesten in Borger, Samenloop voor Hoop en vergeet niet de Internationale Vrouwendag Borger van 2017, 2018 en 2019, waar veel werk werd verzet door de leden en die daardoor vele bezoekers een leuke dag konden bieden.

Vrouwen van Nu heden ten dage biedt vele mogelijkheden, buiten de gezellige bijeenkomsten zijn er vele nevenactiviteiten waar veel gebruik van wordt gemaakt en deze activiteiten hebben een meerwaarde om vrouwen te stimuleren om lid te worden van de Vrouwen van Nu.

De Vrouwen van Nu Borger genoten op hun jubileumfeest van een heerlijk stamppotbuffet en na afloop van het buffet trad  Hennie Kuijer (oud-presentatrice van RTV Drenthe) voor ons op met liedjes en verhalen.

Het was een geslaagd feest !

Wilt u onze bijeenkomsten eens bezoeken om te kijken of het iets is voor u, dan bent u van harte welkom, u kunt altijd geheel vrijblijvend 2 bijeenkomsten of activiteiten bezoeken.

Meer weten ? Bel of mail met Lucie Jalving, tel. 0599-235312, luciejalving@gmail.com

foto's>>