activiteiten januari 2020

Maandag 13 januari jaarvergadering

 

Na de opening en het welkomswoord door Rosina werden de notulen, het jaarverslag en het financieel verslag besproken en goedgekeurd door de leden. Rosina bedankt Annemarie en Marie José voor het vele werk dat ze hier mee gehad hebben. Marie Louise doet het woord namens de kascommissie en zegt dat het er allemaal prima uitzag.

Er worden deze avond 9 dames gehuldigd, Carla Dortmans, Maja v. Alphen, Margriet Wouters en Annemarie v.d. Tillaar zijn 25 jaar lid. Jo van der Wijst, Nellie van der Wijst, Toos Tielemans, Nelly Rühl en Bertha v.d. Velden zijn 50 jaar lid. Ze worden door Rosina toegesproken en bedankt voor hun trouwe lidmaatschap al die jaren, ze krijgen allen een mooie siërra en een bloemetje en natuurlijk een groot applaus van de 74 aanwezige dames.

Na de pauze wordt het programmaboekje besproken, en wordt er uitleg gegeven over de Hart tot Hartloop die op 29 maart plaatsvind en waarvoor vrijwilligers gevraagd worden.

Men kan deze tocht ook hardlopen of wandelen.

De avond wordt afgesloten en alle aanwezige dames worden bedankt voor hun aanwezigheid.

 

Op donderdag 23 Jan. werd er een lezing verzorgd door de oogvereniging er kwamen 4 oogziektes aan bod. Staar, glaucoom, maculadegeneratie en diabetische retinopathie.
De presentatie was heel interessant en met de beelden erbij ook heel duidelijk.
Ons eigen lid Margriet van Puffelen gaf met eigen ervaring een toelichting over haar oogziekte maculadegeneratie.