Van de penningmeester

Het contributiejaar loopt van januari tot en met december.

De contributie 2021 bedraagt: € 54,50.

Gaarne de contributie 2021 te betalen vóór uiterlijk 31 januari 2021.

De contributie kan overgemaakt worden naar:

Rabobank: NL42 RABO 0 10 76 37 871

t.n.v. Vrouwen van Nu.

De verdeling is als volgt:             

 

2021

 

Afdeling

€ 28,35

 

Provincie

€   7,85

           

Landelijk

€ 18,30

 

Totaal

€ 54,50

 

Nieuwe leden die in september 2021 lid worden,

betalen voor september tot en met december € 20.00.

Voor introducees bedraagt de toegangsprijs € 5.00

 

Sponsor:  Michael’s Boeketterie