Vrijwilligersprijs van Buren

Gemeente:

Dit jaar koos de jury mevrouw Van Druten (64 jaar) uit de genomineerden, omdat zij zich al vele jaren vrijwillig inzet op heel veel gebieden. Zo is zij sinds 1992 bijzonder actief voor Vrouwen van Nu (voorheen Vereniging van Plattelandsvrouwen), afdeling Beusichem. Zeven jaar lang is zij voorzitter geweest van deze vrouwenvereniging. Daarnaast is zij sinds 20 jaar voorzitter van de Tuinclub en sinds 15 jaar voorzitter van de agrarische studiegroep van Vrouwen van Nu. 

Verder was zij bestuurslid van het zangkoor van Asch en lid van de Vrouwencontactgroep Asch, van 1975 tot 1986. Ook was ze voorzitter van het bestuur van basisschool De Wegwijzer in Asch, actief in de ouderraad en de medezeggenschapsraad en heeft zij leiding gegeven aan de Zondagsschool. 

In Asch en de omringende kernen was mevrouw Van Druten een begrip als het ging om het verlossen van lammetjes en het geven van demonstraties aan schoolkinderen op de boerderij en de basisscholen. Daarnaast was mevrouw Van Druten mantelzorger voor haar ouders, schoonouders en buurtbewoners.

 

 

In De Gelderlander 5 januari 2013: 

 

 'Ik had veearts moeten worden'

 

 

 

 

 

Als vrijwilligster van het jaar in de gemeente Buren komt ze tijd tekort. Als een soort superwoman sjouwt Coby van Druten (64) uit Asch van hot naar her, van de ene vrijwilligersklus naar de andere. "Zo ben ik nu eenmaal", zegt Coby. Ze werd woensdag uitgeroepen tot Vrijwilligster van 2012 in de gemeente Buren. Als mantelzorgster biedt ze gevraagd en ongevraagd hulp aan de mensen in haar omgeving. Ziet Coby dat een alleenstaande buurman niet meer voor zichzelf kan zorgen? Dan staat ze klaar met een pannetje soep, wast zijn kleren en rijdt hem op en neer naar de polikliniek.

 

Ook heeft ze jarenlange ervaring als bestuurs- of commissielid van onder meer de basisschool, agrarische studiegroep, Vrouwen van Nu, tuinclub, het zangkoor, en ga zo maar door. Ook past ze op de kleinkinderen, die ze soms met de tractor van school haalt.

Van Druten: "Mijn kleinzoon roept altijd: 'Mijn oma kan alles!' Ik vind het superleuk om te doen. Ik ga niet in mijn uppie thuiszitten. Vrijwilligerswerk is gewoon helemaal mijn ding. Het is een stukje van mij."

Of dat vrijwilligerswerk nog niet genoeg is draagt ze ook sinds 1982 de volledige zorg voor de boerderij. "Kees kreeg in 1980 hartklachten. Twee jaar later ben ik de boerderij in mijn eentje gaan bijhouden. Mijn man doet nog wel dagelijks het rondje langs de schapen. We hebben nu nog honderd schapen. De meeste verlossingen doe ik zelf. Als ze me de spullen zouden geven, zou ik ook nog de keizersnedes zelf doen. Ik had gewoon veearts moeten worden."

De keuken van het huis van de Van Drutens aan de Culemborgseweg in Asch is bont versierd met slingers en vlaggen. Onder het genot van een kop koffie en appeltaart praat Van Druten na met voorzitster Toke Pieterse en secretaris Klazien van Santen van de Vrouwen van Nu. Zij hebben Coby zover gekregen dat ze meeging naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Van Druten: "Daar had ik nou echt helemaal geen zin in. Ik vond het maar raar dat dit jaar ook de commissieleden met partner mee moesten, alleen maar om de burgemeester een handje te geven. Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren. Ik heb dat vrijwilligerswerk gewoon gedaan en zou mezelf niet zo in de kijker zetten."

Toke Pieterse: "Coby is een manusje van alles. Ze is van alle markten thuis." Dan richt Toke zich tot Van Druten: "Word jij nooit doodmoe van jezelf?" "Nee!" lacht ze.

"Maar Kees wel van mij! Maar als vrouw van de boerderij loop je het risico niet van het erf te komen. Door het vrijwilligerswerk ga ik vaak op pad. Je moet van het bedrijf weg. Je moet iets anders doen. Naar buiten. Ik ben soms wel vijf avonden in de week weg. Op het moment is het rustiger. Het wordt ook minder doordat mijn ouders er niet meer zijn. Het is stikdruk met mantelzorg. Je voelt je toch wel een beetje verplicht om te gaan."

 

 

Coby van Druten

 

* Leidinggeven aan de zondagschool.

* Bestuurslid van het zangkoor.

* Voorzitter van het basisschoolbestuur Asch, nu 'De Wegwijzer'.

* Vrouwencontactgroep Asch.

* Zeven jaar voorzitter van de Plattelandsvrouwen in Beusichem.

* 25 jaar lid van de Vrouwen van Nu, waarvan zes jaar als lid van het Ringbestuur.

* Al zeventien jaar lid van de Agrarische studiegroep.

* Twintig jaar geleden de Tuinclub opgericht en vanaf het begin leiding aan gegeven.

* Lammetjes verlossen in Asch, Zoelmond, Beusichem en Ravenswaaij. Met lammetjes langs scholen. Ontvangen van leerlingen en onderwijzers op de boerderij om lammetjes te komen kijken.

* Leerlingen van Helicon in Geldermalsen zijn op de boerderij geweest om te leren over het opkappen van hoeven en inspuiten van schapen.

* Bakt al zestien jaar Assche bollen voor het tuincentrum waar een van haar dochters werkt.

* Zorg voor de dieren van mensen in het dorp.

* Van Druten is contactpersoon via een alarmsysteem voor als er mensen uit de buurt op vakantie gaan.

* Zorg voor achtergebleven huisdieren van haar kinderen. En als de buurvrouw van haar dochter dan ook op vakantie is, neemt ze die huisdieren er gewoon bij.

* Mantelzorgster voor familie en de buurt. Ze heeft ouderen verzorgd, haar schoonmoeder in huis gehad en haar beide ouders verzorgd. Ook heeft ze een oudere buurman van een paar huizen verderop verzorgd, eten gebracht en polibezoeken met hem gedaan.

* Oppas voor de kleinkinderen.

* Kookt en bakt voor iedereen in haar omgeving of voor wie het nodig heeft.

© De Gelderlander 2013, op dit artikel rust copyright.

Share

Print