Commissies en Interessegroepen

Vrouwen die een hobby of interesse delen organiseren zich binnen onze afdeling in interessegroepen. Hier ziet u een overzicht:

Onze tuinclub bestaat uit ± 35 leden en wordt geleid door twee dames. We proberen een gevarieerd jaarprogramma te bieden. Rond de zomer hebben we buitenactiviteiten en bezoeken tuinen. In de winterperiode zijn we creatief met bloemschikken en of knutselen voor in de tuin.
Hieronder wat vaste gegevens over onze club:
- Ons seizoen loopt van augustus tot en met juni, in januari en juli zijn er geen activiteiten. 
- Onze vaste tuinclub ochtend is de laatste dinsdag van de maand, een enkele keer wijken we hier van af.
- De contributie is EURO 10,-- per jaar. Hierbij komen nog wel eventuele entreegelden en materiaalkosten. Wel proberen we altijd zoveel mogelijk materiaal uit eigen tuin te gebruiken.  Soms kopen we materiaal vooraf in.
- Drinken we koffie of thee bij een van onze leden dan betalen we 0,50 euro aan de gastvrouw.
- Bij reiskosten wordt er een vooraf vastgesteld bedrag aan de chauffeur betaald.
We zijn een enthousiaste, gezellige club dames. Dit heeft als resultaat dat we al jaren een wachtlijst hebben, waarvan zo af en toe iemand door kan schuiven.
Leidsters: Coby van Druten  0345-501242 en Sijke Hulskes  0345-503871   s.hulskes@xs4all.nl

Vrouwenkoor
Er zijn nu ± 20 leden lid van het vrouwenkoor. In 2008 zijn we opnieuw gestart en we oefenen enthousiast op de woensdagmiddag vanaf 14.00 uur in het:  “Hof van Beusichem".  
We kunnen nog leden gebruiken dus wilt u samen zingen meld u aan bij Annie Brekelmans  0345-502777

Culturele commissie:
enkele keren per jaar gaan we met liefhebbers  een tentoonstelling of museum bezoeken.
Leidsters: Annie Brekelmans   0345-502777 en Klazien van Santen  06- 14842529

De reiscommissie probeert elk jaar weer 1 of 2 leuke reisjes te organiseren.
Leidsters: Truus van Rooijen  0345-502111    en Nelly van den Oever  0345-558476

De leeskring komt 1x per 2 maanden bij elkaar om boeken te bespreken. De boekenlijst wordt aan het begin van het jaar met elkaar vastgesteld n.a.v. een voorstel van onze leidster. De avonden worden bij 1 van de dames thuis gehouden.
Ook gaan we met z'n allen wel naar de film als we als leeskring het verfilmde boek gelezen hebben.
Leidster: Ineke Brouwer- van Roon  0345-501451

Creatieve commissie:
De creatieve avonden worden maandelijks gehouden.
We maken mooie kaarten voor verschillende gelegenheden gezellig met elkaar.
De groep bestaat uit ongeveer 15 personen.
Leidster: Elly de Coole  0345-502842 of  06-54926091

Fietsen:
Deze groep fietst in de maanden mei tot en met september overdag maar ook enkele avonden. We fietsen elke 2e dinsdag van de maand. Bij slecht weer gaat het niet door! we verzamelen bij de kerk om 9.30 uur en fietsen ongeveer 30 km.
Houdt u van fietsen met een gezellige clubje vrouwen, ga dan een met ons mee.........U bent van harte welkom  Contactvrouw hiervoor is: Truus van Rooijen 0345-502111

Onze Agrarische Studiegroep bestaat uit ± 19 leden. Elke laatste woensdag van de maand komt onze groep bij elkaar. Dat gebeurt in de volgende maanden; Januari, Februari, Maart, April, September, Oktober en November.
April sluiten we meestal af met een excursie of gaan we iets eten. 
In September gaan we een reisje maken 's morgens een excursie en 's middags iets gezelligs.  De overige maanden komt er een spreker of worden er bedrijven bezocht. Wie van de dames van de Vouwen van Nu die in de agrarische sector zit heeft zin om lid te worden van onze groep?
Voorzitter : Coby van Druten 0345- 501242

Verder hebben we nog een gezellige Ringavond met verschillende afdelingen bij elkaar uit onze regio. 
Deze is op 4 april 2013.

Voor meer info: mail naar kvansanten@online.nl  of bel naar onze secretaris Klazien van Santen, telefoon 06-14842529