Het bestuur van afdeling Best

Voorzitter

Gerry van Genugten - Jonkers

Penningmeester

Dinie de Bresser - van Kasteren

Secretaresse

Brigid de Wals - Poole

Op de foto draagt Nelly van Kollenburg tijdens de jaarvergadering in 2015 de voorzittershamer over aan Gerry van Genugten.

top