Commissies en Interessegroepen

* Clubs en kringen

Culturele Commissie

- Toneel

Voor het  toneelseizoen 2018-2019 zal er in mei weer een keuzelijst gestuurd worden naar de leden die dit jaar meededen.
Zijn er nieuwe belangstellenden laat het mij dan tijdig weten.

Tineke Kwant, tel. 0318-417456 kwantploos@chello.nl

- Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

De najaarscursus met 4 interessante lezingen is nog maar net achter de rug en nu volgt alweer de presentatie van de voorjaarscursus in 2018, opnieuw met de ons bekende cursusleiders Jan Heine en Ans Mansveld.

De datums zijn 9 en 23 februari en 9 en 23 maart.

De cursus wordt gegeven in ’t Kerkheem op vrijdagmorgen van 9.30–12.00 uur.

De cursusleiders presenteren zelf hun lezingen.

Ans Mansveld

9 februari en 9 maart

Antwerpen is een uitgesproken barokke stad. Tijdens Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert laat de stad haar schatten schitteren.

Vanaf 1 juni 2018 verbindt de barok van Rubens en zijn uitzonderlijke vrouwelijk collega Michaelina Wautier (1614–1689) zich met hedendaagse kunstenaars als Jan Fabre en (curator) Luc Tuymans.

Hij brengt sleutelwerken uit de barok samen met hedendaagse kunstenaars. Het overkoepelende thema heet Sanguine | Bloedrood.

1.    Behalve dat verschillende buitenlandse topstukken van Rubens en zijn tijdgenoten naar het Rubenshuis en andere musea komen, verdient de overzichtstentoonstelling met het werk van Michaelina Wautier in het MAS (Museum aan de Stroom) bijzondere aandacht. Deze bijzondere kunstenares werkte in een periode waarin vrouwelijke artiesten zeldzaam waren.

2.    Een van de hoogtepunten is Experience Traps, in beeldenpark Middelheimmuseum.
Internationale hedendaagse kunstenaars maken nieuwe werken voor het museum en de openbare ruimte in de stad. Het sculpturenpark is inmiddels uitgegroeid tot een openluchtmuseum van 27 ha voor contemporaine kunststromingen met een eigen collectie van zo’n 300 werken van grote kunstenaars als Rodin, die gezien wordt al het startpunt voor moderne beeldhouwkunst, tot en met Joep van Lieshout.

Jan Heine

·      23 februari

Johan Maelwael, de gebroeders van Limburg en het boek van Katharina van Kleef

Opeens lijkt hij vanuit de totale onbekendheid op te duiken. Opeens is er die kleine maar zeer opmerkelijke tentoonstelling in het Amsterdamse Rijksmuseum. Opeens is er sprake van ‘de eerste kunstschilder van de lage landen’. Johan Maelwael, meester-schilder uit Nijmegen. Daar tussen 1370 en 1375. Jan heeft nog een oudere zus, Metta, die de moeder was van de drie gebroeders Van Limburg. Zowel Johan Maelwael als ook zijn drie neven vestigen zich in Frankrijk en komen in dienst van de hertog van Bourgondië, met Dyon als het centrum. Als Jean Malouel en als ‘les frères de Limbourg’ bouwen ze een heel bijzondere reputatie op.

Hoe wonderlijk is het dat die reputatie nauwelijks of niet naar ons land is gekomen. Jan maakt bijzonder fijnzinnig werk als bijv. de ‘Grote Ronde Pièta’.

De gebroeders Van Limburg illustreren op fascinerende wijze het gebedenboek van de hertog van Berry (‘Les très riches heures du duc de Berry’).

Het getijdenboek van Katharina van Kleef is eveneens zeer bijzonder geïllustreerd, maar we kennen de meester-schilder niet.

We gaan een rondgang maken door het leven en het werk van de genoemde kunstenaars.

·      23 maart

Hildo Krop en Mari Andriessen

Hildo Krop leefde van 1884 tot 1970. Er staan in heel ons land heel veel bijzondere beeldhouwwerken van zijn hand. Aanvankelijk banketbakker in België, Frankrijk en Italië, en daarna kok in Engeland, gooide hij in 1906 het roer om en besloot kunstenaar te worden. Opleiding in Parijs en Amsterdam. Van John Raedecker leerde hij steenhouwen. Van 1911 tot 1912 volgde hij in Berlijn

beeldhouwles bij George Kolbe. In Parijs raakte hij bevriend met Ossip Zadkine.

In de tijd daarna werd hij medewerker in het atelier van Hendrik van den Eijnde, met als gedeelde taak het beeldhouwwerk aan het Scheepvaarthuis in Amsterdam. Na de voltooiing daarvan werd Hildo Krop benoemd tot stadsbeeldhouwer. Dat leidde tot beeldhouwwerk aan veel Amsterdamse bruggen en panden en tot het Berlage-monument op het Victorieplein en verschillende oorlogsmonumenten in het land.

Mari Andriessen leefde van 1897 tot 1979. Hij kwam uit een kunstzinnig geslacht, met veel beeldende en muzikale kunstenaars. Hij was de beeldhouwer, zijn broer Willem was de befaamde pianist en Hendrik een componist van naam.

Mari kreeg les van de legendarische professor Jan Bronner. Hij ontwikkelde zich in traditionele, figuratieve vormgeving.

De jaren voor en tijdens de oorlog leverden nauwelijks of geen opdrachten. Wel werd hij de kunstenaar die de beelden voor het Utrechtse station maakte. Na de oorlog brak de tijd van de gedenkmonumenten aan. Er kwamen veel verzoeken en opdrachten. Andriessen wist op treffende wijze uit te beelden waar het om moest gaan, vanaf het beeld in Putten uit 1948, via ‘De dokwerker’ uit 1952, tot ver in de jaren zestig. Hij oogstte vele prijzen en eerbewijzen. In 1977 werd hem een grote overzichtstentoonstelling aangeboden in het Frans Hals Museum in Haarlem. Op vele plaatsen in ons land is werk van Andriessen te vinden.

We gaan op verkenningstocht of herkenningstocht door leven en werk van de beide kunstenaars.

Het cursusbedrag bedraagt € 40. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening

NL04 RABO 0377 0966 01 t.n.v. Cult. Cie. NBvP Bennekom

Teuni Neels en Reija Bonsma
0318-418109
teuni.neels@nlsnet.nl
 

Creativiteitscommissie
Informatie: mevr. Lenie Klopstra, tel. 0318-417522


Brei- en haakclub
Informatie: mevr. Rinske Zijlstra, tel. 0318-414250
 

Leeskringen
Informatie:
mevr. Leonie Eppenga, tel. 0317-357109
mevr. Wies Groen, tel. 0318-415293
mevr. Magda Cattel, tel. 0318-614460 (in oprichting, voor de avond)
 

Tuinclub 'de Composieten'
Informatie: Nieske van Zwieten, tel. 463840
E-mail: nieskevanzwieten@chello.nl

* Commissies en Pr

Activiteiten voor de afdeling
Informatie: mevr. Truus Cevat, tel. 0318-463840

Reiscommissie
Informatie: mevr. Erna Lammers, tel. 0318-413592

Commissie gastvrouwen
Informatie: mevr. Corry Spiering, tel. 0318-413370

Vervoer
Informatie: voor Bennekom: bij een lid van het bestuur
voor Ede: mevr. Francien Koster, tel. 0318-615281

Wel en Wee
Informatie: voor Bennekom: mevr. Reija Bonsma, tel. 0318-414354,                 
voor Ede: mw. Francien Koster, tel. 0318-615281                  

Perscommissie
Informatie: mevr. Hannie de Haan, tel. 0318-416738

Nieuwsbrief
Informatie: mevr. Nieske van Zwieten, tel. 0318-463840,
nieskevanzwieten@chello.nl 

Commissie advertenties Nieuwsbrief
Informatie: mevr. Eva van Drie, tel. 0318-416683

Website
Informatie: mevr. Eva van Drie, tel. 0318-416683,
evavandrie@xs4all.nl

Extra informatie