Provinciale Staten Drenthe


Foto's bezoek aan de Prov. Staten.....

Gast van de Staten
(Een kijkje achter de schermen van het Drentsparlement)

Op woensdag 21 februari waren wij met ongeveer 35 dames te gast bij Provinciale Staten.
Wij werden hartelijk ontvangen met koffie, om 11 uur.
In de Balloërzaal kregen wij daarna uitleg van Dhr. van der Stel en Dhr. Vegter over de werking en samenstelling van de Provincie.
Het bestaat uit 11 partijen, waarvan 4 gedeputeerden.
Zij nemen besluiten op gebied van b.v. Omgevingsbeleid.
Er was zojuist gemeld, dat de rechter windmolens heeft toegestaan in het veenkoloniale gebied van Drenthe.
Er is geen tegenspraak meer mogelijk.
Vanaf 12.15 was er een heerlijke lunch en om 13.00 uur vergadering van de statencommissie.
Iedere partij kon zijn zegje doen over de windmolens.
Om 13.30 uur kregen wij een rondleiding door een open en transparante werkomgeving voor alle medewerkers.
Een mooi en efficiënt gebouw met prachtige schilderijen en kunst die de gangen opsierden.
We stonden ook even stil op de plek waar de gijzeling heeft plaatsgevonden.
Aan het einde van de rondleiding kwam de Commissaris van de koning mevr. Klijnsma toch nog binnen.
Een gedeelte van de groep die in tweeën was gesplitst gingen met haar op de foto.
Al met al een leerzame dag.

Emma Streefkerk.