Lezing weide en akkervogels 2018

Verslag van de bijeenkomst van de Tuinclub

6 februari 2018 in de Raat

Vanavond is voor de 3e keer natuurfotograaf Geert de Vries uit 2e Exloërmond bij ons te gast. Geert geeft ons vanavond een inkijkje in het leven van weide-en akkervogels.
Toen wij binnen kwamen was Geert nog druk doende met het opzetten van de apparatuur en zoals wij van de vorige keren al merkten zeer enthousiast en druk in de weer.
Na ons eerste kopje koffie of thee en met gedempt licht kon Geert los.
Eerst komt nog even het verhaal wie hij is en wat hij zoal doet, fotograferen natuurlijk.
Deze keer laat hij ons zien dat hij in Polen is, lijkt op Drenthe 50 jaar geleden, waar hij met een tentje in een weiland staat en rustig aan het fotograferen is.
Hij laat ons foto’s zien van vlinders, vos, boommarters en wilde bizons.
Na de inleiding komen de weidevogels aan de beurt.
Er zijn 28 soorten weidevogels maar vanavond worden er 5 behandeld.
Dat zijn de kievit, grutto, scholekster, tureluur en de wulp.
Geert vertelt dat er steeds minder vogels zijn en vertelt ons wat de oorzaak daar van kan zijn en wat er eventueel aan te doen is. Wij zien mooie foto’s en krijgen een mooi verhaal over de vogels en hun omgeving.
De grutto is onze nationale vogel.
Na de pauze neemt Geert ons mee naar de akkervogels.
Ook hier weer het verhaal wat te doen om akkervogels in onze omgeving te houden.
De vogels die Geert er uitlicht zijn: patrijs, geelgors, gele kwikstaart en de veldleeuwerik.
Ook zien wij nog mooie plaatjes van de groenling, keep en de grauwe kiekendief.
Ook krijgen wij mee dat de 3 V belangrijk zijn, voortplanting, voedsel en veiligheid.

Na een leerzame en boeiende avond sluit Geert om 10 uur af.
Hij wordt bedankt door Fennie en dit zal zeker niet de laatste keer zijn dat hij bij onze tuinclub zijn verhaal laat horen en zijn foto’s laat zien.

Johanna Wessels