Jaaroverleg tuinclub september 2019

foto's jaaroverleg 2019 tuinclub

Tuinclub Jaarvergadering 23 oktober 2019.                                                            

Aanvang 19.30 uur.
Er zijn 27 dames aanwezig.

De avond begon met een kop koffie en een lekkere tompouce van Fennie met een afbeelding erop van haar tuin.
Zij gaat uit het bestuur na heel veel jaren, nogmaals bedankt Fennie !!
Fennie opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom en leest een gedicht voor over centen.
We hebben 2 nieuwe leden Jenny Oosting en Gerda Hoving, zij worden hartelijk welkom geheten in onze tuinclub.
Het financieel verslag ligt op tafel, Marry Benning en Christine van Noort hebben het gecontroleerd en goed bevonden en worden hiervoor bedankt.
Marry Benning gaat uit de kas commissie, Christine van Noort blijft nog een jaar en als nieuw komt Johanna Wessels erin.
Geesje wordt bedankt voor het keurige verslag en wordt décharge verleend.
Er was één opmerking over het financieel verslag, de bankkosten, maar dat werd uitgelegd en daar kunnen we verder niets aan veranderen.

De contributie blijf €12,00 per jaar.
Er wordt door de commissie voorgesteld om de koffie en consumptie in het vervolg door de leden zelf te laten betalen.
Iedereen gaat hiermee akkoord.
De tuinkrant zag er weer keurig uit en de dames werden bedankt.
Ideeën voor het komende jaar, dat zijn elkaars tuinen bekijken en stekken ruilen, dat gaan we oppakken.
Het uitje van de tuinclub is nog altijd in trek, we gaan dat ook weer organiseren.
Er is niets voor de rondvraag.
Dan wordt Fennie bedankt voor alles wat ze voor de tuinclub gedaan en betekend heeft en dat is heel veel.
Ze krijgt een mooi boeket bloemen van de commissie en applaus.
Na de vergadering hebben we een kalebas opgemaakt.
Fennie sluit voor haar de laatste keer als voorzitter de avond af, bedankt iedereen en wenst allen wel thuis.

Jantje Gemmer.