Contactvrouwen Beilen

Onze afdeling heeft per  buurt een contactvrouw. Deze onderhoudt de contacten met de vrouwen die daar wonen en geeft bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, door aan het bestuur. Eenmaal per jaar organiseert één van deze buurten als ééndagsbestuur’ een afdelingsavond.

Onze contactvrouwen zijn:

Joke Alberts

Hillie Bergman

Tineke Bouwman

Trijn Beuving

Annie Dekker

Grietje Grit

Jannie Heida

Roelfina Horsting

Trijnie Klaassen

Diet Klasen

Koosje Kuijer

Marie van Laar

Dini Oosterhof

Ada v d Pant

Anneke vd Ploeg

Annie Prakken

Grietje Steenbergen

Geesje Tijms