Alleenstaanden

Onze afdeling heeft geen commissie voor alleenstaanden, maar er worden wel allerlei activiteiten georganiseerd door de Provinciale Commissie alleenstaanden.

De commissie wil trachten meer inhoud te geven aan het leven van vrouwen die, door welke oorzaak dan ook, er alleen voor staan.
 

Provinciale Commissie alleenstaanden

Trijn Slomp - voorzitter
Tietje Menninga - secretaris
Sita Keen - notulist
Emmy Slagter - penningmeester

contactadressen zijn te vinden in het provinciale informatieboekje
Toegevoegd PB-lid: Janny Roggen

 

Programma 2019 lees verder.....
Zie ook agenda/activiteiten van de provincie.