Agrarische Commissie

Contactvrouwen agrarische commissie:

Marry Benning

Trijnie Klaassen


Zoals elk jaar wordt er door de Drentse Agrarische Commissie van de NBvP Vrouwen van Nu een themadag georganiseerd in de vorm van een excursie.

Deze dagen zijn bijzonder interessant en leerzaam, ook voor niet agrarische vrouwen, om een kijkje te nemen in het boerenleven van tegenwoordig,

maar ook de veranderingen op het platteland en de natuur.

Dit alles wordt georganiseerd door vrijwilligers.

Er worden 6 dagen georganiseerd steeds weer door een andere streek.

Themadag en Agrarische dagen 2022

Agrarische Commissie