Koninklijke Ned.Redding Mij.

Jaarvergadering, na het officieele gedeelte een  lezing door Janneke Stokroos

Zij vertelt over het ontstaan en werk van de K.N.R.M. Zij vertelt over de verschillende reddingsacties die zijn gedaan, aan de hand van beelden.

Het reddingswerk wordt gedaan door vele vrijwilligers, ”opstappers”.

Het is mooi werk, vele mensen en/of boten in nood worden gered, maar het is ook gevaarlijk werk en soms zijn er ook droevige momenten, als een drenkeling het niet redt.

De K.N.R.M. is financieel afhankelijk van giften, donaties en legaten.

Na de pauze werd er een filmpje vertoond waarop oude redders hun verhaal deden.

Iedereen kreeg het blad REDDEN en DE REDDINGSBOOT mee naar huis.

Het was zeer een interessante lezing. Janneke werd bedankt met een bos bloemen en een geldelijke bijdrage voor het werk van de K.N.R.M.