Bloemetje

Commissieleden Zieken-en jubileumbezoek:
Contactpersonen zijn:

Marga de Visser-Engels Tel.: 0299 – 68 12 58
Nelly Ruygh-van Meurs  Tel.: 0299 – 68 12 94
Klazien Kwantes-Crok    Tel.: 0299 – 42 33 10
Ida Tolman-Mulder         Tel.: 0299 – 42 44 03