Afgevaardigden

INTERESSEGROEPEN EN CURSUSSEN VOOR ALLE LEDEN:

Niet leden kunnen drie bijeenkomsten van de interessegroepen bijwonen, daarna wordt van hen verwacht dat zij lid worden van de Vrouwen van Nu. (zie punt II.6 handboek afdelingen).

Voor verslagen van de activiteiten van deze interessegroepen, zie http://www.vrouwenvannubeemster.nl/verslagen/verslag.html

Leeskring(en)
Klaverjassen

Textiele werkvormen.

Zwemmen.
Commissie Producent-Consument
Tuinclub Juffertjes in 't Groen'

Museumbezoek