viering 100 jaar

 Vrouwen van Nu Fryslân 100 jaar

In 2019 vieren wij, als Vrouwen van Nu Fryslân, ons 100-jarig jubileum op 16 april in de Harmonie in Leeuwarden, de stad waar in 1919 de vereniging als Bond van Oud Leerlingen, is opgericht.

Een werkgroep, bestaande uit Harma Heeringa, Ymie Hooisma, Iet Menger, Hennie Sixma, Alie Kalsbeek, Maria de Geest en Marja Sterk, is bezig met de voorbereiding voor dit jubileumjaar: naast het feest in april worden gedurende het jaar meerdere jubileumactiviteiten georganiseerd. De werkgroep houdt ons als leden op de hoogte van de stand van zaken en vraagt om relevante informatie via de provinciale media, zoals ledenblad, nieuwsbrieven, de website en