Programma 2017- 2018

Jaarprogramma: 2017-2018

September: start nieuw seizoen.

Woensdag 20 september.

19.45 uur in “It Waed” te Sexbierum”.

Inloopavond: en de gezelligheid van elkaar weer ontmoeten.

Presentatie: interessegroepen.

Er is weer gelegenheid voor onze creatieve leden om hun

werkstukken te exposeren.

Ook mogen leden die een hobby hebben hun creativiteit laten zien.

Het is toch leuk om te zien waar onze leden buiten onze afdeling

mee bezig zijn.

Workshop: na de pauze gaan we o.l.v. Tineke van Sluis een bloemstukje maken.

Leden uit Minnertsga zijn gastvrouw.

 

Oktober:

Woensdag 18 oktober.

19.45 uur in “It Mienskar”te Oosterbierum.

Mw. Gea Pool uit Ureterp geeft een lezing met een PowerPoint presentatie over Bloemenbloesems. Bloementherapie onderscheidt zich van andere alternatieve therapieën doordat de werking van de

bloesems aan de ene kant zacht en mild zijn en tegelijkertijd

zeer diep door kunnen werken.

Leden uit Oosterbierum zijn gastvrouw.

 

November:

Gezamenlijke afdelingsavond met Franekeradeel.

Woensdag 15 november.

19.45 uur in “It Mienskar” te Oosterbierum.

“Froukje en Joukje” uit Hindeloopen, vertellen sketches op het

leugenbankje uit de oude doos. Zij spelen dat zij vissersvrouwen zijn "Froukje en Joukje" en zitten z.g. in de leugenbank van Hindeloopen te wachten tot hun mannen met de botter de haven binnenvaren.

Het speelt in de tijd dat IJsselmeer nog Zuiderzee was.

Leden uit Pietersbierum zijn gastvrouw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         December:

Donderdag 14 december.

19.45 uur in “It  Mienskar te Oosterbierum”.

Mw. C. Rullmann geeft een lezing met PowerPoint presentatie over

 “Save our Sumba”. Save Our Sumba ondersteunt de bevolking van Sumba bij de opbouw naar een menswaardig en zelfstandig bestaan: children helping children, people helping people, Sumba helping Sumba

Leden uit Tzummarum zijn gastvrouw.

 

Januari: jaarvergadering

We vieren samen ons 60 jarig jubileum.

Dinsdag 16 januari.

17.00 uur in “It Mienskar” te Oosterbierum.

 

Februari: Eendagsbestuur.

Woensdag 14 februari in “It Mienskar” te Oosterbierum.

Verrassing!

 

Maart:

Dinsdag 20 maart.

19.45 uur in “It Mienskar” te Oosterbierum.

Voorlichtingsavond:

Ignatia Veltman  en Pytsje Zoodsma van De Skûle Welzijn Franeker verzorgen die avond een presentatie over het Gebiedsteam en het Steunpunt Mantelzorg.

Ze verstrekken informatie over: wat doet het gebiedsteam, voor welke vragen kunnen mensen bij het gebiedsteam terecht, de Wmo, (Wet maatschappelijke ondersteuning) etc. en ze staan uitgebreid stil bij Mantelzorg; wat is Mantelzorg, waar lopen mantelzorgers tegenaan, hoe kunnen mantelzorgers ondersteund worden etc.

Op dit moment is het nog Gebiedsteam Franekeradeel maar

m.i.v. 01-01-2018 valt het gebiedsteam onder de nieuwe gemeente  Waadhoeke.

 Leden uit Sexbierum zijn gastvrouw.

 

April:

Woensdag 18 april: dagreisje.

Rondleiding:  Klokkenmakerij Ten Hoeve in Joure.

Vervaardiging van (friese) klokken.

Groothandel en kleinhandel (winkel) in klokken en antieke klokken en overig antiek.

Bezoek: Orchideeën Hoeve te Luttelgeest.

Afdelingsavonden €3.50 tenzij ander vermeld!