Ongediertebestrijding en jubilea

16 september kunnen we voor het eerst na een heel lange tijd weer bijeenkomen  bij Eigen Wijze in Bant. We zijn dan ook blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Bertha Dijkveld Stol heeft nog steeds de voorzittershamer in bezit  en geeft deze  vanavond door aan Appy de Lange. Appy begint met een toepasselijk gedicht  over hoop in deze bijzondere tijd.

Doordat de jaarvergadering dit voorjaar op papier plaats vond was de huldiging van de jubilarissen uitgesteld  tot vanavond.

Er zijn dit jaar 7 jubilarissen  25 jaar lid :Mevr. Anny Bobeldijk, Mevr. Corrie Groothedde.

35 jaar lid: Mevr. Clementha Dijkstra, Mevr. Lies Veldhuisen, Mevr. Gea  Bruin.

 45 jaar lid: Mevr. Siena Reijnierse, Mevr. Ria de Jong

 50 jaar lid : Mevr. Diny Kruit.

De dames krijgen een bloemetje aangeboden, waarbij Appy een paar feiten verteld over bekende gebeurtenissen  in het  jaar dat de dames lid zijn geworden.  Helaas zijn er enkele dames niet aanwezig. Daar wordt het bloemetje bezorgd.

Dan geeft Appy het woord aan Adriaan van Eerdt die vertelt dat hij pioenrozenkweker geweest is en dat hij in 2008 samen met Dick van Leeuwen het initiatief genomen heeft om het bedrij “PATS”plaagdierbestrijding  op te richten.  Inmiddels werkt het bedrijf met  8 deskundigen.De doelstelling is om de overlast die ongedierte kan veroorzaken, zoveel mogelijk te voorkomen. Wering en voorlichting over de leefwijze van de dieren is daarbij het belangrijkste. Wanneer nodig, zorgen zij voor een oplossing op een wettelijk toegestane wijze. Het scheiden van het territorium van het dier en dat van de klant is hun taak. Een plaagdier is een dier dat op overmatige wijze een klant lastig valt in zijn omgeving of bij zijn werkzaamheden. Belangrijk is ook om zo vroeg mogelijk in te grijpen, zodat er in een beginstadium maatregelen kunnen worden getroffen.  Er zijn veel verschillende soorten beestjes die ze bestrijden. O.a. papiervisjes, ratten, muizen, marters, vleermuizen, wespen en nog veel meer. Adriaan vertelt wat ze zoal  voor beestjes tegenkomen en wat ze er tegen doen en daarbij vertelt hij leuke anekdotes.