BELANGRIJK

Wat gaan we doen!!!!!!!

REGIODAG op 27 september.

Kerkschuren op 14 september

Najaarsvergadering 13 oktober

Wandelen gaat in oktober naar de middag om 13.30 uur.