Doppen

Vrouwen van Nu Ansen sparen al een poosje doppen voor het opleiden van een blindengeleidehond.

Onlangs was Elisabeth Smelink bij ons te gast samen met haar blindengeleidehond Minthe.

Elisabeth houdt een blog bij. Wilt u meer over haar lezen en over Minthe kijk dan op

www.minthe-doppenactie.nl

U kunt ook doppen sparen en deponeren in de ton in het rookhok van dorpshuis Bastogne.