Commissies en Interessegroepen

Kas commissie:
Gea Turksema
Fenna Hendriks

Gelegenheidscommissie:
Wenny Hilverts
Henny Smeenge
Henny Bazuin

Reiscommissie:
Janny Scholtens
Roelie Vollink

Fietscommissie:
Rika Hadderingh
Janny Brinkman

Handwerken
Maandag om de 14 dagen in het dorpshuis
contactpersonen: Gea Turksema, Cok Toonen

Tuinclub
contactpersoon Janny Scholtens

Literatuurgroep
contactpersoon: Ermine Hagenzieker

Museumgroep
Contactpersonen: Rika Hadderingh, Fenna Hnedriks

Agrarische commissie
contactpersonen: Henny Smeenge, Fenna Hendriks