Wat zijn vrouwen inspirerend

Jaaroverzicht 2018

Donderdag 4 januari zijn we het nieuwe jaar gestart met een gezellige thee/koffie ochtend.
Na het uitwisselen van de nieuwjaarswensen zijn we sportief aan de slag gegaan met het koersballen.
 
Donderdag 25 januari de jaarvergadering
De avond werd geopend door onze voorzitter Joke Cornelissen. Hierna volgde de huldiging van Mientje Breukink, Dies te Kortschot en Lenie Tiecken, zij waren allen 50 jaar lid. Het jaarverslag werd voorgelezen door Jolanda Otten, waarna het financieel verslag werd uitgereikt en doorgenomen. Het financieel verslag werd
goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit Irma Teunissen en Lidy Richters.
Vervolgens een verslag van de contactdames en de commissieleden.
Thea van der Ham nam afscheid als bestuurslid en Ina Timmer werd benoemd als penningmeester.
Na de pauze volgde een presentatie door de midwinterhoorngroep Doesburg.
 
Dinsdag 6 februari  
Onze jaarlijkse kegelmiddag o.l.v. Frans Vierveijzer en Arie van der Ham.
 
Donderdag 22 februari
Maria Driessen gaf een lezing over de vrouw in de kunst. Vrouwen afgebeeld in de schilderkunst en in andere kunstvormen.
 
Woensdag 14 maart
Ringavond door de theatergroep Whatever Happens in Vorden.
 
Donderdag 22 maart
Wel of geen groene vingers, ook dit jaar weer een mooi paasstuk o.l.v.Theo Heuverling.
 
Donderdag 29 maart
Josha Zwaan gaf een lezing over het schrijverschap en haar boek Parnassia en vertelde over andere boeken van haar.
 
Dinsdag 2 mei  
Een busreis naar de Keukenhof waar veel mooie bloemen en planten te zien waren.
 
Iedere donderdag
Er is weer heel wat gewandeld op de donderdagmiddag door de wandelgroep.

Donderdag 26 april  
Erik en Joke Sonneveld hebben ons tijdens een presentatie helemaal bijgepraat over bijen, wespen en hoornaars.
 
Dinsdag 15 mei
Een rondwandeling door Doesburg langs een aantal punten die een rol hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 
Donderdag 17 mei

De kunstroute in Hummelo, leuke wandeling langs mooie kunstwerken.
 
Donderdag 31 mei
Een lezing over het werk van Artsen zonder Grenzen verzorgd door Marianne Smit.
 
Woensdag 4 juli
Tuin dag naar Wichmond, Brummen en Dieren, mooi weer en prachtige tuinen bezocht met als afsluiting een drankje met kleine hapjes.
(deze dag werd georganiseerd door onze tuindames)
 
Donderdag 6 september
Groeninfodag dit jaar dichtbij in Steenderen.
 
Donderdag 27 september
De geitenboer was nog druk bezig met de geiten. Wij hebben de avond gevuld met spelletjes en bijpraten na de zomerstop.
 
Donderdag 11 oktober
Een bezoek aan Elver gebracht, waarbij de ambassadeurs Marieke en Adri veel vertelden en ons een kijkje bij Elver gaven.
 
Donderdag 25 oktober
Een swingend optreden van het koor
Sign of Friendshipp uit Didam o.l.v. John Stinissen. Deze avond werd bezocht door 140 dames en heren.
 
Donderdag 8 november
Joke Korterink gaf een workshop kleuranalyse, waarbij gekeken werd welk kleurtype je bent en welke kleding je leuk staat.
 
Zaterdag 24 november
Als afsluiting van de cursus Vrouw in de beeldende kunsten een excursie naar het Kröller Müller museum.

Donderdag 29 november
Yoeke Nagel kwam meer vertellen over damestasjes en bij een paar dames werd de damestas gelezen.
 
Donderdag 13 december
Een prachtig stuk gemaakt op een mooie vaas o.l.v. Theo Heuveling.
 
Donderdag 21 december
Zwaan Stam lied ons meezingen met kerst- en winterliederen, aangevuld met een kerstverhaal.
Op deze avond was de kerstcollecte voor de Stichting ALS Nederland en de Maag Darm Lever Stichting .
 
Het jaar 2018 was een jaar van gezellige activiteiten waar we veel dames bij hebben mogen ontmoeten.
Het jaar 2018 was een jaar van gezellige activiteiten waar we veel dames bij hebben
mogen ontmoeten.
 
Het bestuur bestond uit
 
Voorzitter Joke Cornelissen
Secretarissen Marjan van den Bosch en Jolanda Otten
Penningmeester Ina Timmer
Algemeen lid Joke Lecluse
 
 
Het bestuur kwam 10 keer bijeen,
en is 2 keer naar een ringoverleg geweest.