Leer van anderen

Wat is een mens zonder cultuur. Je leeft in een land waar andere culturele waarden en normen zijn dan in andere landen.
Juist om naar elkaar te kijken en van elkaar te leren maakt het leven zo boeiend.
Ook terug in de tijd gaan. Wat deden de mensen vroeger, welke kunstenaars waren er, wat haal je uit hun werken, waarom is het nu nog steeds aantrekkelijk om er naar te kijken. Dat is een klein tipje van de culturele  sluier die je zelf verder op kunt lichten door cultuur te snuiven, ook bij ons.