een warm hart

Het hebben van een website is een groot goed. Dat geldt zeker als de vereniging waar van je lid bent een webbeheerder heeft zoals de afdeling Vrouwen van Nu voor Angerlo en Omstreken. Wat zou onze website betekenen zonder het enthousiasme van Elly van Etten? Ik ervaar dit regelmatig. In de eerste plaats door de vele,leuke en interessante informatie die je aantreft op onze website. Maar zeker ook als je gaat rondneuzen op de website van andere afdelingen van de Vrouwen van Nu. Dan pas waardeer je echt de veelzijdige informatie die bij ons te vinden is. Doordat wij in verschillende plaatsen hebben gewoond en ook vroegere vriendinnen zijn uitgewaaierd over Nederland, surf ik regelmatig op de sites van andere verenigingen. Daardoor ontdek je met welke activiteiten andere afdelingen hun programma vullen maar bovendien brengt de website soms een hernieuwde verbinding tot stand met vriendinnen van vroeger. Je ontdekt foto’s van vroegere klasgenoten tijdens hun afdelings bijeenkomsten en ziet waarmee zij zich bezig houden. Maar je ontdekt ook vooral de kwaliteit van onze website ten opzichte van die van vele andere afdelingen. Hulde dus voor Elly!!! Daar mogen we met recht zeer trots op zijn! Daarom roep ik alle leden op onze website regelmatig te bezoeken, er van te genieten en er je voordeel mee te doen. Bovendien kan een kijkje op de website van een andere afdeling ook zeer de moeite waard zijn en wie weet ontdek je op een foto een vroegere vriendin of klasgenoot. Veel plezier er mee!!! Hartelijke groet, Nyneke Bethlehem.