Een liefdevolle daad...

Een mooi gedicht ingestuurd door Nyneke

Liefdevolle daad.
Licht gespannen en van alles aan de hand.
Een lange rij.
Ga eens opzij.
Anderhalve meter afstand.
Niet voor mij.
Maar voor wij.

Voor de ouderen van ons land.
Niet meer de deur uit.
Afstand houden tot elkaar.
Een bijzonder besluit.
Voor velen ontzettend zwaar.
Dus als ik buiten ben ga ik opzij.
Anderhalve meter afstand.
Niet voor mij.
Maar voor wij.

Voor de lichamelijk zwakkeren van ons land.
Het is stil op straat.
Mensen blijven binnen.
Wat een liefdevolle daad.
Om corona te overwinnen.
Ik ga graag opzij.
Voor het beschermen van de mens.
Ik doe het niet voor mij.
Ik doe het voor wij.

Anderhalve meter is de grens.
Voor de beschermende maatschappij.

                                        Ra van Konijnenberg.