Afscheid met een lach

Donderdag 30 januari, tijd om terug te kijken op een prachtig jubileumjaar. Daar horen bloemen en verhalen bij en ook in het zonnetje zetten van de 3 jubilarissen, te weten, Everdien, al 40 jaar en Lidy en Hanneke 30 jaar.
Trouwe en actieve leden die van alle markten thuis zijn.
Met beelden het jaar nog eens beleven met de korte toelichting door Joland van de feiten.
Hoe het met de financiën staat liet Ina ons een kijkje in haar financiel kunsten zien. En die kon de goedkeuring wegdragen door de leden en de kascommissie.
De diverse commissieleden vertelden over de activiteiten die ze zoal door het jaar heen hadden georganiseerd. Wat i er toch veel moois te beleven!


Geen traan, nee dat niet, wel met een grote lach werd er afscheid genoemen van voorzitter Joke en 2e secretaris Marjan. We zullen hen zeker missen met hun ideeën, gezelligheid en inzet. Een mooi aandenken en bloemetje kregen ze de handen op elkaar! Bedankt meiden, voor ALLES.
Nu de vraag, wie gaat het bestuur versterken? Dat gaan Irma, Dorien en Petra doen. De laatste 2 nemen het secretariaat over van Jolanda en Marjan.
En Jolanda kreeg de hamer overgedragen van Joke. Succes meiden!
Na de pauze gingen Dorien en Ans aan de lag met ons. Waar komen de spreekwoorden vandaan? Dat vertelde de dames wel, maar wat die betekenen, dat moesten we raden. Is het A of toch nog B? Na 15 vragen en leuke dia's ter ondersteuning, kwam er uiteindelijk een winnaar uit, of eigenlijk 5 winnaars, maar ja, toen moest er geloot worden en kon er maar één de winnaar worden. Dat was Ria en ze werd verrast met een vogeltje dat kon pronken met andermans veren!
Weer een gezellige avond, waar ook de nieuwe leden van hebben genoten. O ja, we zijn nu met 81 leuke leden!